Notis Privasi Pax8

Kemas kini terakhir – Februari 2024

Ketahui lebih lanjut tentang komitmen kami terhadap perlindungan privasi

Kami tahu bahawa anda mengambil berat tentang maklumat peribadi anda dan cara maklumat peribadi digunakan, dan kami mahu anda mempercayai bahawa Pax8 menggunakan maklumat peribadi anda dengan berhati-hati. Notis Privasi ini akan membantu anda memahami jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan, sebab kami mengumpulnya dan perkara yang kami lakukan dengannya.

Semasa anda membaca Notis Privasi kami, sila ingat bahawa Notis Privasi ini terpakai kepada semua syarikat Pax8 seperti yang ditakrifkan di bawah. Kami mengambil privasi anda secara serius dan kami komited sepenuhnya untuk melindungi maklumat peribadi anda pada setiap masa. Kami hanya akan memproses maklumat peribadi anda mengikut undang-undang privasi di rantau anda berada, hal ini termasuk apa-apa undang-undang penggantian yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

Kami telah cuba memastikan Notis ini seringkas mungkin, tetapi jika anda tidak biasa dengan istilah seperti bikon web, alamat IP dan kuki, sila baca tentang istilah penting ini terlebih dahulu.

Anda mempunyai hak untuk membantah penggunaan tertentu maklumat peribadi anda, termasuk penggunaan maklumat peribadi anda untuk pemasaran langsung. Lihat hak anda, dan cara anda boleh melaksanakan hak-hak itu di bawah.

Pax8, Inc. dan/atau entiti gabungannya (“Pax8”, “kami”, “kita”, “milik kami”, atau “Syarikat”) bertanggungjawab untuk pemprosesan Maklumat Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini, melainkan jika dinyatakan, dan bertindak sebagai pengawal Maklumat Peribadi tersebut.

 

Notis Privasi ini tidak terpakai sejauh mana kami memproses Maklumat Peribadi dalam peranan pemproses atau penyedia perkhidmatan bagi pihak pelanggan dan rakan kongsi kami.

 

Tapak kami mungkin, dari semasa ke semasa, mengandungi pautan ke dan dari tapak web pihak ketiga, rangkaian rakan kongsi kami, pengiklan dan ahli gabungan, sila ambil perhatian bahawa tapak web ini mempunyai notis privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk notis ini. Sila semak notis ini sebelum anda menyerahkan apa-apa Maklumat Peribadi kepada tapak web ini.

Notis Privasi ini terpakai kepada pemprosesan Maklumat Peribadi oleh Pax8 berkaitan dengan mana-mana:

 

 • “perkhidmatan rakan kongsi”: penyediaan apa-apa produk dan perkhidmatan oleh Pax8 kepada Rakan Kongsi sebenar dan bakal Rakan Kongsi;
 • “perkhidmatan pembekal”: penyediaan produk dan perkhidmatan kepada Pax8 oleh pembekal atau perkhidmatan;
 • “perkhidmatan pelawat”: penyediaan kemudahan oleh Pax8, termasuk bilik persidangan, rangkaian kawasan setempat (contohnya, Wi-Fi), dan kemudahan serta perkhidmatan lain yang relevan kepada pelawat ke mana-mana pejabat Pax8;
 • “aktiviti perekrutan”: penyediaan Maklumat Peribadi calon atau individu (sama ada oleh calon atau individu tersebut atau oleh pihak ketiga, seperti agensi perekrutan) untuk jawatan di Pax8 selain proses perekrutan biasa Pax8;
 • “penggunaan tapak web kami”: pemprosesan Maklumat Peribadi oleh Pax8 berkaitan dengan pemprosesan Maklumat Peribadi di tapak web Pax8 www.pax8.com, termasuk apa-apa Maklumat Peribadi yang mungkin diberikan oleh pelawat tapak web melalui penggunaan Tapak Web apabila mereka mendaftar untuk menerima surat berita, siaran blog, mendaftar untuk peristiwa, penggunaan chatbot, atau menggunakan borang hubungan kami (“Tapak Web”);
 • “penggunaan platform elektronik kami”: pemprosesan Maklumat Peribadi oleh Pax8 berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan melalui portal pasaran kami, platform Pax8 dan/atau portal dan platform elektronik lain yang kami tawarkan atau yang kami telah bersetuju dengan anda untuk digunakan.

 

Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan secara langsung daripada anda

 

Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan secara langsung daripada anda mungkin termasuk pengecam, maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan, maklumat akaun kewangan, maklumat komersial, maklumat visual dan maklumat aktiviti Internet, antara lain. Kami mungkin mengumpulkan maklumat sedemikian dalam situasi berikut:

Situasi

Kategori Maklumat Peribadi

Jika anda menyatakan minat untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang perkhidmatan kami; meminta sokongan pelanggan; menggunakan ciri “Hubungi Kami” atau ciri yang serupa; mendaftar untuk menggunakan tapak web kami atau menerima komunikasi; mendaftar untuk peristiwa, webinar atau Akademi; mengambil bahagian dalam aktiviti promosi; menggunakan produk dan perkhidmatan kami; memuat turun kandungan tertentu; bekerja dengan pelanggan, atau merupakan pelanggan bagi pelanggan Pax8 sedia ada dan/atau rakan kongsi produk dan perkhidmatan kami apabila maklumat anda telah dikongsi dengan kami

Maklumat kenalan, seperti nama anda, nama jawatan, nama syarikat, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nama pengguna dan kata laluan, dan maklumat lain yang telah anda pilih untuk dikongsi secara sukarela.

Jika anda mendaftar sebagai rakan kongsi

Maklumat kenalan anda, maklumat pembayaran dan pengebilan serta maklumat profesional (termasuk nama jawatan, alamat e-mel, nombor telefon dan alamat anda).

Jika anda menghadiri sesuatu peristiwa

Maklumat kenalan anda, nama jawatan, nama syarikat, e-mel perniagaan, nombor telefon, lokasi, keutamaan diet, maklumat kenalan kecemasan.

Memohon pekerjaan 

Kami mungkin mengumpulkan pengecam tertentu dan maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan daripada permohonan kerja anda di halaman Kerjaya kami. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis maklumat yang dikumpulkan oleh Pax8 berkaitan dengan permohonan kerja, sila lihat Notis Privasi Pemohon Pax8.

Jika anda berinteraksi dengan tapak web atau e-mel kami

Maklumat tentang peranti anda dan penggunaan anda terhadap tapak web atau e-mel kami (seperti alamat Protokol Internet (IP) atau pengecam lain), yang mungkin layak sebagai Maklumat Peribadi (sila lihat Seksyen 3 di bawah) menggunakan kuki, bikon web atau teknologi yang serupa.

Jika anda menggunakan dan berinteraksi dengan produk dan perkhidmatan kami

Maklumat tentang peranti anda dan penggunaan perkhidmatan kami melalui fail log dan teknologi lain, sebahagian daripada maklumat itu mungkin layak sebagai Maklumat Peribadi (termasuk Data Penggunaan) (sila lihat Seksyen 3 di bawah).

Jika anda berkomunikasi dengan kami melalui panggilan telefon

Maklumat seperti nama, suara anda dan apa-apa Maklumat Peribadi lain yang anda kongsikan secara sukarela.

Jika anda melawat pejabat kami

Nama, alamat e-mel, nombor telefon, nama syarikat, masa dan tarikh ketibaan, imej atau video (rakaman CCTV).

Jika anda menyerahkan maklumat tertentu kepada kami secara sukarela, seperti mengisi tinjauan, menjawab soal selidik, atau mengambil bahagian dalam bentuk penyelidikan lain

Maklumat yang telah anda berikan sebagai sebahagian daripada permintaan itu, yang mungkin termasuk Maklumat Peribadi dan kategori khas Maklumat Peribadi, sejauh mana yang anda memilih untuk memberikannya secara sukarela.

Jika anda ialah pembekal atau penyedia perkhidmatan kepada Pax8 (atau bekerja untuk pembekal atau penyedia perkhidmatan)

Maklumat kenalan, pembayaran dan maklumat pengebilan.

 

Jika anda memberi kami, penyedia perkhidmatan kami atau ahli gabungan kami apa-apa Maklumat Peribadi yang berkaitan dengan individu lain, anda menyatakan bahawa anda mempunyai kuasa untuk berbuat demikian, dan jika dikehendaki, telah mendapat persetujuan yang diperlukan, dan mengakui bahawa maklumat itu boleh digunakan mengikut Notis Privasi ini. Jika anda percaya bahawa Maklumat Peribadi anda telah diberikan kepada kami secara tidak wajar, atau ingin melaksanakan hak anda berkaitan dengan Maklumat Peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan maklumat dalam Seksyen 12 di bawah.

Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada sumber lain

Kami juga mengumpulkan maklumat tentang anda daripada sumber lain termasuk rakan kongsi yang kami mengumpulkan atau membeli Maklumat Peribadi atau yang memberi kami maklumat yang tersedia kepada awam yang mungkin mengandungi Maklumat Peribadi. Kami mungkin menggabungkan maklumat ini dengan Maklumat Peribadi yang anda berikan.

Pengiklanan: Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada sumber lain untuk tujuan pengiklanan yang disesuaikan termasuk pengecam, maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan, maklumat pendidikan, maklumat komersial, maklumat visual, maklumat aktiviti Internet dan inferens tentang keutamaan dan tingkah laku. Kami, mengumpulkan maklumat ini daripada penyedia pihak ketiga bagi maklumat kenalan perniagaan, termasuk alamat surat-menyurat, nama jawatan, alamat e-mel, nombor telefon, data niat (atau data tingkah laku pengguna), alamat IP, profil media sosial, URL LinkedIn dan profil tersuai untuk tujuan pengiklanan yang disasarkan, menyampaikan kandungan e-mel yang relevan, promosi peristiwa dan pemprofilan, menentukan kelayakan dan mengesahkan maklumat kenalan. Hal ini membantu kami mengemas kini, mengembangkan dan menganalisis rekod kami, mengenal pasti pelanggan baharu dan mencipta pengiklanan yang lebih disesuaikan untuk menyediakan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda.

Sumber tambahan: Selain perkara yang disebutkan di atas, kami mengumpulkan Maklumat Peribadi daripada sumber berikut:

 • Individu lain di organisasi anda yang mungkin memberikan maklumat anda kepada kami, yang mungkin termasuk Maklumat Peribadi dan kategori khas Maklumat Peribadi, sejauh mana anda bersetuju untuk memberikan dan berkongsi maklumat itu, untuk mendapatkan perkhidmatan dan menilai matlamat kami berkaitan dengan menggalakkan kepelbagaian dalam kalangan vendor kami;
 • Maklumat yang Kami Kumpul Secara Automatik daripada Penggunaan Perkhidmatan Anda. Kami dan Penyedia Perkhidmatan kami mengumpulkan maklumat mengenai Perkhidmatan yang anda gunakan dan cara anda menggunakan perkhidmatan itu. Maklumat ini termasuk Alamat IP, jenis peranti, ID Iklan dan maklumat tentang penggunaan perkhidmatan anda (“Maklumat Penggunaan”). Maklumat ini dikumpulkan sebahagiannya melalui penggunaan kuki. Sejauh mana Maklumat Penggunaan ialah Maklumat Peribadi di bawah undang-undang yang berkenaan, atau digabungkan dengan Maklumat Peribadi, kami akan menganggapnya sebagai Maklumat Peribadi di bawah Notis Privasi ini.
 • Maklumat Dikumpulkan daripada Sumber Lain. Kami juga menerima Maklumat Peribadi daripada sumber lain, seperti pangkalan data awam, agensi pencegahan penipuan, agensi rujukan kredit, pemberi pinjaman, rakan kongsi pemasaran bersama dan platform media sosial, dan menggabungkannya dengan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda. Sejauh mana kami menggabungkan maklumat yang diperoleh daripada pihak ketiga tersebut dengan Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan secara langsung daripada anda, kami akan menganggap maklumat yang digabungkan itu sebagai Maklumat Peribadi. Kami tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan maklumat yang diperoleh daripada pihak ketiga atau amalan pihak ketiga.
 • Teknologi atau Interaksi Automatik. Semasa anda berinteraksi dengan tapak web kami, kami mungkin mengumpulkan Data Teknikal tentang peralatan, tindakan semakan lewa dan corak anda secara automatik. Kami mengumpulkan Maklumat Peribadi ini menggunakan kuki, log pelayan dan teknologi lain yang serupa. Kami juga mungkin menerima Data Teknikal tentang anda jika anda melawat tapak web lain yang menggunakan kuki kami. Sila lihat Senarai Kuki kami untuk mendapatkan butiran lanjut.

Kami menggunakan alat pengumpulan maklumat biasa, seperti alat untuk mengumpulkan data, kuki, bikon web, piksel, dan teknologi serupa untuk mengumpulkan maklumat yang mungkin mengandungi Data Peribadi semasa anda melayari tapak web kami, perkhidmatan kami, atau berinteraksi dengan e-mel yang telah kami hantar kepada anda.

Peranti dan Data Penggunaan

Kami mengumpulkan maklumat peranti tertentu apabila pengguna individu melawat tapak web kami. Maklumat ini mungkin termasuk pengecam, maklumat komersial dan maklumat aktiviti Internet seperti alamat IP (atau maklumat pelayan proksi), maklumat peranti dan aplikasi, nombor pengenalan dan ciri, lokasi, jenis penyemak imbas, pemalam, integrasi, penyedia perkhidmatan Internet, pembawa mudah alih, halaman dan fail yang dilihat, carian, tapak web yang merujukkan, aplikasi atau iklan, sistem pengendalian, maklumat konfigurasi sistem, keutamaan pengiklanan dan bahasa, cap tarikh dan masa yang dikaitkan dengan penggunaan, dan kekerapan lawatan anda ke tapak web. Maklumat ini digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Seksyen 4 Notis Privasi ini di bawah.

Selain itu, kami mengumpulkan maklumat tertentu sebagai sebahagian daripada penggunaan anda terhadap produk dan perkhidmatan kami (“Data Penggunaan”). Maklumat ini mungkin termasuk (i) pengecam, seperti ID pengguna, ID organisasi, nama pengguna, alamat e-mel dan jenis pengguna; (ii) maklumat komersial; dan (iii) maklumat aktiviti Internet seperti alamat IP (atau pelayan proksi), nombor peranti mudah alih, nombor pengenalan peranti dan aplikasi, lokasi, bahasa, jenis penyemak imbas, penyedia perkhidmatan Internet atau pembawa mudah alih, interaksi pengguna seperti halaman dan fail yang dilihat, interaksi tapak web dan laman web termasuk carian dan tindakan lain yang anda ambil, jenis dan versi sistem pengendalian, maklumat konfigurasi sistem, cap tarikh dan masa yang dikaitkan dengan penggunaan anda serta butiran produk dan versi produk kami yang anda gunakan. Maklumat ini digunakan untuk tujuan yang ditetapkan secara terperinci dalam Seksyen 4 Notis Privasi ini di bawah. Selain itu, kami mungkin menggunakan Data Penggunaan teragregat untuk tujuan perniagaan dalaman yang lain, seperti untuk mengenal pasti peluang pelanggan tambahan dan untuk memastikan bahawa kami memenuhi permintaan pelanggan kami dan pengguna mereka. Sila ambil perhatian bahawa Data Penggunaan ini digunakan terutamanya untuk mengenal pasti keunikan setiap pengguna yang log masuk (berbanding dengan individu tertentu), melainkan jika Data Penggunaan ini amat diperlukan untuk mengenal pasti seseorang individu bagi tujuan keselamatan atau seperti yang diperlukan sebagai sebahagian daripada peruntukan perkhidmatan kami kepada pelanggan kami.

Kuki, bikon web dan teknologi penjejakan lain di tapak web kami dan dalam komunikasi e-mel

Kami menggunakan teknologi seperti bikon web, piksel dan tag sahaja atau bersama dengan kuki, untuk mengumpulkan maklumat tentang penggunaan tapak web kami dan cara orang berinteraksi dengan e-mel kami.

Apabila anda melawat tapak web kami, kami, atau pihak ketiga yang dibenarkan, mungkin meletakkan kuki pada peranti anda yang akan mengumpulkan maklumat, termasuk Maklumat Peribadi tentang aktiviti dalam talian anda dari semasa ke semasa dan di tapak yang berbeza. Kuki membolehkan kami menjejaki penggunaan, membuat inferens tentang keutamaan semakan lewa dan menambah baik serta menyesuaikan pengalaman semakan lewa anda.

Kami menggunakan kuki berasaskan sesi dan juga kuki berterusan di tapak web kami. Kuki berasaskan sesi hanya wujud semasa satu sesi dan hilang daripada peranti anda apabila anda menutup penyemak imbas anda atau mematikan peranti. Kuki berterusan kekal pada peranti anda selepas anda menutup penyemak imbas anda atau mematikan peranti anda. Untuk mengubah tetapan dan keutamaan kuki anda bagi salah satu tapak web kami, klik pautan Keutamaan Kuki di pengaki halaman. Anda juga boleh mengawal penggunaan kuki pada peranti anda, tetapi memilih untuk melumpuhkan kuki pada peranti anda mungkin mengehadkan keupayaan anda untuk menggunakan beberapa ciri pada tapak web dan perkhidmatan kami.

Kami juga menggunakan bikon web dan piksel di tapak web kami. Sebagai contoh, kami mungkin meletakkan piksel dalam e-mel pemasaran yang memberitahu kami apabila anda mengklik pada pautan dalam e-mel. Kami menggunakan teknologi ini untuk mengendalikan dan menambah baik tapak web dan e-mel pemasaran kami. – sila lihat butiran lanjut dalam baris “Kuki Pengiklanan” dalam jadual di bawah. Untuk mendapatkan arahan tentang cara menyahlanggan e-mel pemasaran kami, sila lihat Seksyen 9 di bawah.

Perkara berikut menerangkan cara kami menggunakan kategori kuki yang berbeza dan teknologi serupa serta pilihan anda untuk mengurus tetapan pengumpulan data bagi teknologi ini:

Jenis Kuki

Penerangan

Mengurus Tetapan

Kuki yang sangat Diperlukan 

Kuki yang sangat diperlukan adalah perlu untuk kefungsian tapak web asas. Beberapa contoh termasuk kuki sesi yang diperlukan untuk menghantar tapak web, kuki pengesahan dan kuki keselamatan.

 

Jika anda telah memilih untuk mengenal pasti diri anda kepada kami, kami mungkin meletakkan kuki pada penyemak imbas anda yang membolehkan kami mengenal pasti anda secara unik apabila anda log masuk ke tapak web dan untuk memproses transaksi dan permintaan dalam talian anda.

Oleh sebab kuki yang sangat diperlukan adalah penting untuk mengendalikan tapak web, tiada pilihan untuk menarik diri daripada kuki ini.

Kuki prestasi

Kuki ini membolehkan kami mengira lawatan dan sumber trafik supaya kami boleh mengukur dan menambah baik prestasi tapak kami. Hal ini membantu kami mengetahui halaman yang paling popular dan paling tidak popular dan melihat cara pelawat bergerak di sekitar tapak. Semua maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini adalah agregat dan oleh itu tidak diketahui. Jika anda tidak membenarkan kuki ini, kami tidak akan tahu masa anda melawat tapak kami, dan tidak akan dapat memantau prestasi kuki.

Kami memerlukan persetujuan anda terlebih dahulu untuk menggunakan kuki prestasi. Untuk mengubah tetapan dan keutamaan kuki anda, termasuk tetapan dan keutamaan untuk kuki berfungsi, klik pautan Keutamaan Kuki di pengaki halaman.

 

Untuk mengetahui tentang cara mengawal kuki prestasi melalui tetapan penyemak imbas anda, klik di sini.

Kuki Berfungsi

Kuki berfungsi meningkatkan fungsi, prestasi dan perkhidmatan di tapak web. Beberapa contoh termasuk kuki yang digunakan untuk menganalisis trafik tapak, kuki yang digunakan untuk penyelidikan pasaran dan kuki yang digunakan untuk memaparkan pengiklanan yang tidak ditujukan kepada individu tertentu.

 

Kuki berfungsi juga boleh digunakan untuk menambah baik cara tapak web kami berfungsi dan untuk membantu kami menyediakan komunikasi yang lebih relevan kepada anda, termasuk komunikasi pemasaran. Kuki ini mengumpulkan maklumat tentang cara tapak web kami digunakan, termasuk halaman yang paling kerap dilihat.

 

Kami mungkin menggunakan teknologi kami atau teknologi pihak ketiga untuk menjejaki dan menganalisis maklumat penggunaan bagi menyediakan interaksi yang dipertingkatkan dan komunikasi yang lebih relevan dan untuk menjejaki prestasi iklan kami.

Kami memerlukan persetujuan anda terlebih dahulu untuk menggunakan kuki berfungsi. Untuk mengubah tetapan dan keutamaan kuki anda, termasuk tetapan dan keutamaan untuk kuki berfungsi, klik pautan Keutamaan Kuki di pengaki halaman.

 

Untuk mengetahui tentang cara mengawal kuki berfungsi melalui tetapan penyemak imbas anda, klik di sini.

Kuki Penyasaran atau Pengiklanan

Kuki pengiklanan menjejaki aktiviti di seluruh tapak web untuk memahami minat penonton dan untuk melakukan pemasaran langsung kepada mereka.

 

Kami kadangkala menggunakan kuki yang kami hantar atau dihantar oleh pihak ketiga untuk memaparkan kepada anda iklan produk kami yang kami fikir mungkin menarik minat anda pada peranti yang anda gunakan dan untuk menjejaki prestasi iklan kami. Sebagai contoh, kuki ini mengumpulkan maklumat seperti jenis penyemak imbas yang anda gunakan semasa melawati tapak web kami.

 

Pax8 juga membuat kontrak dengan rangkaian pengiklanan pihak ketiga yang mengumpulkan alamat IP dan maklumat lain daripada bikon web di tapak web kami, daripada e-mel dan di tapak web pihak ketiga. Rangkaian pengiklanan mengikuti aktiviti dalam talian anda dari semasa ke semasa dan di seluruh tapak web yang berbeza atau perkhidmatan dalam talian yang lain dengan mengumpulkan data tertentu melalui cara automatik, termasuk melalui penggunaan kuki. Teknologi ini mungkin mengenali anda di seluruh peranti yang berbeza yang anda gunakan. Apabila kami bekerjasama dengan rangkaian pengiklanan pihak ketiga, kami memerlukan mereka untuk mengehadkan pemprosesan data mereka hanya kepada apa-apa yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan pengiklanan yang diminta kepada kami.

Kami memerlukan persetujuan anda terlebih dahulu untuk menggunakan kuki penyasaran dan pengiklanan. Untuk mengubah tetapan dan keutamaan kuki anda, termasuk tetapan dan keutamaan untuk kuki penyasaran dan pengiklanan, klik pautan Keutamaan Kuki di pengaki halaman.

 

Senarai kuki semasa kami boleh didapati di sini.

Pengiklanan, Perkhidmatan Analitik dan Penjejakan Dalam Talian

Pax8 mungkin mempunyai peluang untuk mengumpulkan maklumat peribadi daripada anda melalui penggunaan borang web anda, kehadiran di persidangan atau daripada kuki penjejakan. Data ini mungkin digunakan oleh Pax8 atau dikongsi dengan pihak ketiga, termasuk untuk menghantar e-mel dan/atau surat berita kepada anda yang telah anda setujui untuk menerima, untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya bagi menghubungi anda atau untuk melakukan analisis yang mungkin kami gunakan untuk menambah baik tapak web atau perkhidmatan kami. Kami tidak akan menjual data peribadi kepada pihak ketiga; walau bagaimanapun, kami mungkin memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga bersama dengan penjualan semua atau sebahagian daripada perniagaan kami. Selain itu, kami mungkin menyediakan agregat data anda, dalam cara tidak diketahui, kepada rakan kongsi pihak ketiga kami untuk menambah baik perkhidmatan yang mereka lakukan.

Pax8 mungkin memindahkan data peribadi secara dalaman, atau kepada vendor atau perunding kontrak kami yang mungkin berada di negara lain. Sebelum kami berbuat demikian, kami mengambil langkah untuk memastikan bahawa data anda akan diberi perlindungan yang mencukupi seperti yang dikehendaki oleh undang-undang perlindungan data yang relevan dan dasar dalaman Pax8.

Kami mengumpulkan dan memproses Maklumat Peribadi anda (termasuk, jika dibenarkan dari segi undang-undang, kategori khas Maklumat Peribadi) untuk tujuan berikut dan bergantung pada asas undang-undang berikut:

Tujuan

Penerangan

Asas Undang-undang

Menyediakan tapak web kami (termasuk halaman media sosial kami)

Kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk mengendalikan dan mentadbir tapak web kami dan untuk memberi anda kandungan yang anda akses dan minta

Kepentingan sah kami dalam menyediakan kandungan dalam talian kepada pelanggan dan bakal pelanggan kami berkenaan dengan tawaran perkhidmatan kami dan maklumat berkaitan

Menambah baik tapak web kami

Kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk menganalisis trend keseluruhan dan membantu kami menambah baik pengalaman pengguna di tapak web kami

Kepentingan sah kami dalam menyediakan tapak web yang relevan dan berfungsi dengan baik untuk manfaat pelawat tapak web kami

Mempromosikan keselamatan tapak web kami

Kami memproses Maklumat Peribadi anda dengan menjejaki penggunaan tapak web kami serta mengesahkan dan menyiasat aktiviti

Kepentingan sah kami dalam mempromosikan keselamatan dan sekuriti tapak web kami dan dalam melindungi hak kami dan hak orang lain

Memaparkan iklan dan kandungan yang diperibadikan

Kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk menjalankan penyelidikan pasaran, mengiklankan kepada anda, memberikan maklumat diperibadikan tentang kami di dalam dan di luar tapak web kami, dan menyediakan kandungan lain yang diperibadikan berdasarkan aktiviti dan minat anda

Kepentingan sah kami dalam mengiklankan produk dan perkhidmatan kami atau, jika perlu, sejauh mana anda telah memberikan persetujuan anda terlebih dahulu.

Sila lihat Seksyen 3 untuk mengetahui tentang cara anda boleh mengawal pemprosesan Maklumat Peribadi anda oleh Pax8 untuk tujuan pengiklanan yang diperibadikan

Mendaftarkan pelawat

Kami memproses Maklumat Peribadi anda, termasuk maklumat pendaftaran dan maklumat bukan pendedahan yang berkaitan, atas sebab keselamatan

Kepentingan sah kami dalam melindungi pejabat, kakitangan, pelawat, dan maklumat sulit kami daripada akses tanpa kebenaran

Menguruskan pendaftaran dan kehadiran peristiwa

Kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk merancang dan menganjurkan peristiwa atau webinar yang telah anda daftarkan atau yang anda hadiri, termasuk menghantar komunikasi yang berkaitan kepada anda

Pelaksanaan kontrak atau jika kami menerima persetujuan eksplisit anda

Memastikan keselamatan dan sekuriti pekerja, peristiwa dan premis kami

Kami memproses Maklumat Peribadi anda jika perlu berdasarkan ancaman yang boleh dipercayai kepada pekerja, peristiwa atau premis kami

Kepentingan sah kami dalam melindungi pekerja, peristiwa dan premis kami

Menghantar komunikasi

Kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk menghantar maklumat pemasaran, pengesyoran produk dan komunikasi bukan transaksi lain (cth., surat berita pemasaran, panggilan telepemasaran, SMS atau pemberitahuan semerta, maklumat tentang produk, berita atau peristiwa kami) tentang kami, ahli gabungan kami dan rakan kongsi kepada anda

Kepentingan sah kami dalam menjalankan pemasaran langsung atau jika anda telah memberikan persetujuan anda terlebih dahulu (sila lihat Seksyen 9.3 di bawah untuk mengetahui cara anda boleh mengawal pemprosesan Maklumat Peribadi anda oleh Pax8 untuk tujuan pemasaran)

Merakam panggilan telefon

Kami memproses Maklumat Peribadi anda, termasuk merakam panggilan telefon (mengikut undang-undang yang berkenaan) untuk menilai kepuasan pelanggan, melatih dan membangunkan kakitangan, menyemak kualiti panggilan dan tujuan pentadbiran.

Jika diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan, kami akan memberi anda pilihan untuk menolak rakaman panggilan

Persetujuan atau kepentingan sah kami dalam mengekalkan kualiti tinggi panggilan telefon kami dengan pengguna

Mengendalikan permintaan kenalan dan sokongan pengguna

Kami memproses Maklumat Peribadi anda, jika anda mengisi e-mel dengan alamat sokongan kami, menggunakan chatbot kami, atau meminta sokongan rakan kongsi melalui tiket, atau jika anda menghubungi kami melalui cara lain termasuk tetapi tidak terhad kepada melalui telefon

Diperlukan untuk pelaksanaan kontrak atau kepentingan sah kami dalam memenuhi permintaan anda dan berkomunikasi dengan anda

Menyediakan perkhidmatan kami

Kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi peruntukan perkhidmatan kami dan untuk memenuhi kewajipan kami di bawah terma penggunaan yang berkenaan

Diperlukan untuk pelaksanaan kontrak atau kepentingan sah kami untuk menyediakan dan mentadbir perkhidmatan kami

Membangunkan dan mengoptimumkan prestasi perkhidmatan

Kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk membangunkan, mengoptimumkan dan menambah baik prestasi perkhidmatan

Kepentingan sah untuk membangunkan perkhidmatan dan memastikan perkhidmatan tersebut berprestasi selaras dengan jangkaan pelanggan; jika kategori khas Maklumat Peribadi diproses, Maklumat Peribadi didedahkan secara nyata oleh subjek data

Menyediakan interaksi yang diperibadikan

Kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk menyesuaikan interaksi kami dengan anda

Kepentingan sah untuk menawarkan perkhidmatan terbaik dalam kelas kepada rakan kongsi dan pelanggan kami

Mengurus akaun pelanggan dan pengguna kami

Kami memproses Maklumat Peribadi anda (termasuk Data Penggunaan) untuk mengurus akaun pelanggan dan pengguna secara umum, seperti pengebilan, surat-menyurat pelanggan, pengurusan hubungan pelanggan, mengemas kini rekod anda, menjejaki lokasi anda untuk menghubungi anda tentang akaun anda, dan melakukan ini untuk mendapatkan semula hutang (jika berpatutan)

Diperlukan untuk pelaksanaan kontrak atau kepentingan sah kami dalam pengurusan akaun pelanggan dan pengguna

Menilai permohonan untuk Perjanjian Rakan Kongsi Pax8

Kami memproses data anda untuk membantu dalam menghantar Perjanjian Rakan Kongsi Pax8

Diperlukan untuk pelaksanaan kontrak

Berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan Penyedia Perkhidmatan apabila anda membeli produk atau perkhidmatan

Bantu menguruskan produk atau perkhidmatan tersebut dan hubungan antara anda dengan Penyedia Perkhidmatan

Diperlukan untuk pelaksanaan kontrak

Menjaga keselamatan kami

Kami memproses Maklumat Peribadi anda (termasuk Data Penggunaan anda) untuk mengekalkan keselamatan Pax8, termasuk menyiasat, mengesan dan mencegah aktiviti mencurigakan, penipuan dan jenayah siber yang mungkin menjejaskan Pax8 atau perkhidmatannya

Kepentingan sah kami dalam mempromosikan keselamatan dan sekuriti Pax8 secara umum dan melindungi hak kami dan hak orang lain

Menjalankan pelaporan kewangan

Kami memproses Maklumat Peribadi anda (termasuk Data Penggunaan anda) untuk pelaporan kewangan

Kepentingan sah kami dalam memenuhi kewajipan kami yang dikaitkan dengan pelaporan kewangan kami

Tujuan perniagaan, seperti analitik data dan analisis trend, audit, pencegahan penipuan dan pengembangan perniagaan kami

Kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk pematuhan, pelaporan perniagaan dan pengembangan perniagaan kami

Kepentingan sah

Untuk penyelidikan pasaran dan analisis serta membangunkan statistik

Untuk menambah baik tahap perkhidmatan dan penawaran produk kami dan untuk menanda aras kesesuaian pasaran kami sebagai sebuah perniagaan

Kepentingan sah

Mengurus dan mengambil bahagian dalam webinar, pertandingan, program, latihan, pensijilan atau promosi

Kami memproses Maklumat Peribadi anda jika anda mendaftar untuk webinar, pertandingan, promosi, latihan, pensijilan atau program

Persetujuan diperlukan untuk pelaksanaan kontrak atau kepentingan sah kami dalam menyediakan webinar, promosi atau latihan

Menguruskan pembayaran

Jika anda telah memberikan maklumat kewangan kepada kami, kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk mengesahkan maklumat tersebut dan untuk mengumpul pembayaran sejauh mana yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan transaksi dan melaksanakan kontrak kami dengan anda

Diperlukan untuk pelaksanaan kontrak

Untuk memberikan wawasan dan analisis pelanggan kami

Kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk manfaat

rakan kongsi perniagaan, sama ada sebagai sebahagian daripada menyediakan produk atau perkhidmatan, membantu kami menambah baik produk atau perkhidmatan, atau menilai mahupun menambah baik operasi perniagaan kami

Kepentingan Sah

Mematuhi kewajipan undang-undang

Kami memproses Maklumat Peribadi anda (termasuk Data Penggunaan) apabila bekerjasama dengan pihak berkuasa awam dan kerajaan, mahkamah atau pengawal selia mengikut kewajipan undang-undang kami di bawah undang-undang yang berkenaan sejauh mana hal ini memerlukan pemprosesan atau pendedahan Maklumat Peribadi untuk melindungi hak kami

Kewajipan undang-undang atau kepentingan sah kami dalam melindungi daripada penyalahgunaan tapak web atau perkhidmatan kami, melindungi harta atau keselamatan peribadi, mengejar remedi yang tersedia kepada kami dan mengehadkan kerosakan kami, mematuhi prosiding kehakiman, perintah mahkamah atau proses undang-undang, bertindak balas terhadap permintaan yang sah, atau untuk tujuan pengauditan

 

Jika kami perlu mengumpulkan dan memproses Maklumat Peribadi mengikut undang-undang, atau di bawah kontrak yang telah kami buat dengan anda, dan anda gagal memberikan Maklumat Peribadi yang diperlukan apabila diminta, kami mungkin tidak dapat melaksanakan kontrak kami dengan anda.

Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda seperti berikut:

 • Penyedia perkhidmatan
 • Ahli gabungan Pax8
 • Penaja Peristiwa
 • Rakan kongsi
 • Pelanggan
 • Penaja Promosi
 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang dibenarkan yang menyediakan perkhidmatan IT dan pentadbiran kepada kami untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan kami, termasuk penyedia sistem CRM kami dan penyelesaian perisian lain yang kami gunakan dalam peruntukan perkhidmatan kami
 • Pemproses data pihak ketiga lain untuk tujuan analitik dan komunikasi, untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan kami
 • Rangkaian dan tapak web pihak ketiga
 • Penyedia perkhidmatan pemasaran dan pengiklanan
 • Penasihat profesional termasuk peguam, jurubank, juruaudit dan syarikat insurans yang menyediakan perkhidmatan perundingan, perbankan, perundangan, insurans dan perakaunan
 • Pihak ketiga yang mungkin kami pilih untuk menjual, memindahkan atau menggabungkan sebahagian daripada perniagaan atau aset kami; atau yang mungkin kami cari untuk memperoleh perniagaan lain atau bergabung dengan mereka
 • Pihak berkuasa awam.

Maklumat Peribadi anda mungkin dikumpulkan, dipindahkan ke, dan disimpan oleh kami di Amerika Syarikat dan oleh ahli gabungan kami dan pihak ketiga yang didedahkan dalam Seksyen 5 di atas, yang berpangkalan di negara lain.

Oleh itu, Maklumat Peribadi anda mungkin diproses di luar negara atau bidang kuasa anda, termasuk di tempat yang tidak tertakluk pada keputusan kecukupan oleh Suruhanjaya Eropah atau badan perundangan atau pengawal selia tempatan anda, dan yang mungkin tidak menyediakan tahap perlindungan data yang sama. Kami memastikan bahawa penerima Maklumat Peribadi anda menawarkan tahap perlindungan dan keselamatan yang mencukupi, contohnya dengan menandatangani perjanjian sandar-menyandar yang sesuai dan, jika diperlukan, klausa kontrak standard atau mekanisme alternatif untuk pemindahan data seperti yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah atau pengawal selia atau penggubal undang-undang lain yang berkenaan. Jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan, kami hanya akan berkongsi, memindahkan atau menyimpan Maklumat Peribadi anda di luar bidang kuasa anda dengan persetujuan anda terlebih dahulu.

Tapak web dan perkhidmatan kami tidak ditujukan kepada kanak-kanak. Kami tidak mengumpulkan Maklumat Peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dengan sengaja. Kami tidak mengumpulkan Maklumat Peribadi bagi kanak-kanak yang berumur antara 13-18 tahun dengan sengaja melainkan kami telah mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga atau pengumpulan sedemikian tertakluk pada perjanjian berasingan dengan kami atau lawatan oleh kanak-kanak adalah tanpa diminta atau kebetulan. Jika anda percaya kami telah tersilap atau secara tidak sengaja mengumpulkan Maklumat Peribadi kanak-kanak bawah umur tanpa persetujuan yang sewajarnya, sila hubungi kami dengan menggunakan maklumat dalam Seksyen 12 di bawah dan kami akan mengambil langkah untuk menghapuskan Maklumat Peribadi mereka daripada sistem kami.

Kami mungkin menyimpan Maklumat Peribadi anda untuk tempoh masa yang konsisten dengan tujuan asal pengumpulan (lihat Seksyen 4 di atas) atau selagi diperlukan untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami. Kami menentukan tempoh pengekalan yang sesuai untuk Maklumat Peribadi berdasarkan jumlah, sifat dan kepekaan Maklumat Peribadi yang sedang diproses, risiko kerosakan yang mungkin terjadi daripada penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi tanpa kebenaran, sama ada kami boleh mencapai tujuan pemprosesan melalui cara lain, dan berdasarkan keperluan undang-undang yang berkenaan (seperti statut had yang berkenaan).

Selepas tamat tempoh pengekalan yang berkenaan, Maklumat Peribadi anda akan dihapuskan. Jika terdapat apa-apa data yang kami tidak dapat hapuskan sepenuhnya daripada sistem kami atas sebab teknikal, kami akan melaksanakan langkah yang sesuai untuk menghalang apa-apa penggunaan lanjut data tersebut.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tempoh pengekalan data, sila hubungi kami dengan menggunakan maklumat dalam Seksyen 12 di bawah.

Hak anda

Anda mungkin mempunyai hak tertentu yang berkaitan dengan Maklumat Peribadi anda, tertakluk pada undang-undang perlindungan data tempatan. Bergantung pada undang-undang yang berkenaan, hak ini mungkin termasuk hak untuk:

 • Mengakses Maklumat Peribadi anda yang kami pegang
 • Mengetahui lebih lanjut tentang cara kami memproses Maklumat Peribadi anda
 • Memperbetulkan Maklumat Peribadi yang tidak tepat dan, dengan mengambil kira tujuan pemprosesan Maklumat Peribadi, memastikan Maklumat Peribadi itu adalah lengkap
 • Memadam atau menghapus Maklumat Peribadi anda
 • Mengehadkan pemprosesan kami terhadap Maklumat Peribadi anda
 • Memindahkan Maklumat Peribadi anda kepada pengawal lain, sejauh mana yang mungkin
 • Membantah apa-apa pemprosesan Maklumat Peribadi anda
 • Menarik diri daripada pendedahan tertentu Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga
 • Menarik diri daripada perkongsian Maklumat Peribadi anda untuk menyampaikan iklan di tapak web, aplikasi dan perkhidmatan bukan Pax8;
 • Jika anda berumur di bawah 16 tahun, atau umur persetujuan lain yang berkenaan untuk tujuan privasi dalam bidang kuasa individu yang relevan, ikut serta dalam pendedahan tertentu Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga;
 • Tidak tertakluk pada keputusan berdasarkan pemprosesan automatik semata-mata, termasuk pemprofilan, yang menghasilkan kesan undang-undang (“Pembuatan Keputusan Automatik”);
 • Menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa (sejauh mana yang kami memproses berdasarkan persetujuan), tanpa menjejaskan kesahan pemprosesan berdasarkan persetujuan tersebut sebelum penarikan balik; dan
 • Tidak didiskriminasi kerana melaksanakan hak anda seperti yang dinyatakan di atas.

Apabila kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung atau berkongsi dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka, anda boleh melaksanakan hak anda untuk membantah pemprosesan sedemikian pada bila-bila masa tanpa perlu memberikan apa-apa sebab tertentu untuk bantahan tersebut.

Cara melaksanakan hak anda

Untuk melaksanakan hak anda, sila hubungi kami dengan menggunakan maklumat dalam Seksyen 12 di bawah. Maklumat Peribadi anda mungkin diproses sebagai tindak balas kepada hak ini. Kami cuba bertindak balas terhadap semua permintaan yang sah dalam tempoh satu bulan melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang, dan akan menghubungi anda jika kami memerlukan maklumat tambahan daripada anda untuk memenuhi permintaan anda atau mengesahkan identiti anda. Kadang-kadang, proses ini mungkin mengambil masa lebih lama daripada sebulan, dengan mengambil kira kerumitan dan bilangan permintaan yang kami terima.

Sesetengah pengguna berdaftar boleh mengemas kini tetapan pengguna, profil, tetapan organisasi dan pendaftaran peristiwa mereka dengan log masuk ke akaun mereka dan mengedit tetapan atau profil mereka.

Untuk mengemas kini maklumat pengebilan anda, menghentikan akaun anda, atau meminta pemulangan atau penghapusan Maklumat Peribadi anda dan maklumat lain yang dikaitkan dengan akaun anda, sila hubungi kami dengan menggunakan maklumat dalam Seksyen 12 di bawah.

Keutamaan anda untuk komunikasi pemasaran e-mel

Jika kami memproses Data Peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran kepada anda, anda boleh menguruskan penerimaan komunikasi pemasaran dan bukan transaksi anda daripada Pax8 dengan mengklik pada pautan “nyahlanggan” yang terletak di bahagian bawah e-mel pemasaran Pax8, atau dengan menyahlanggan di sini.

Sila ambil perhatian bahawa menarik diri daripada komunikasi pemasaran tidak bermakna anda menarik diri daripada menerima komunikasi perniagaan penting yang berkaitan dengan hubungan semasa anda dengan kami, seperti komunikasi tentang langganan atau pendaftaran peristiwa, pengumuman perkhidmatan atau maklumat keselamatan anda.

Keutamaan anda untuk komunikasi telepemasaran

Jika anda mahu nombor telefon anda ditambahkan ke dalam daftar telepemasaran Jangan Hubungi dalaman kami, sila hubungi kami dengan menggunakan maklumat dalam Seksyen 12 di bawah. Sila sertakan nama pertama, nama keluarga, syarikat dan nombor telefon anda yang ingin anda tambahkan ke dalam daftar Jangan Hubungi kami.

Sebagai alternatif, anda sentiasa boleh memberitahu kami semasa panggilan telepemasaran bahawa anda tidak mahu dipanggil lagi untuk tujuan pemasaran.

Kami mengambil langkah beringat-ingat yang sesuai termasuk langkah-langkah organisasi, teknikal dan fizikal untuk membantu dalam melindungi daripada pemusnahan, kehilangan, pengubahan, dan pendedahan tanpa kebenaran, atau akses kepada Maklumat Peribadi yang kami proses atau gunakan secara tidak sengaja atau menyalahi undang-undang.

Walaupun kami mengikut piawaian yang diterima umum untuk melindungi Maklumat Peribadi, tiada kaedah penyimpanan atau penghantaran yang 100% selamat. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi kata laluan anda, mengehadkan akses kepada peranti anda dan log keluar daripada tapak web selepas tamat sesi anda. Jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang keselamatan tapak web kami, sila hubungi kami dengan menggunakan maklumat dalam Seksyen 12 di bawah.

Kami akan mengemas kini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam amalan, teknologi, keperluan undang-undang kami dan faktor lain. Jika kami berbuat demikian, kami akan mengemas kini “tarikh kuat kuasa” di bahagian atas. Jika kami membuat kemas kini penting, kami mungkin memberi anda notis sebelum kemas kini berkuat kuasa, seperti dengan menyiarkan notis di tapak web kami atau dengan menghubungi anda secara langsung, atau jika dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan dan boleh dilaksanakan, mendapatkan persetujuan anda terhadap perubahan ini.

Kami menggalakkan agar anda menyemak Notis Privasi ini secara berkala untuk tetap mengambil tahu tentang pengumpulan, pemprosesan dan perkongsian Maklumat Peribadi anda.

Pax8 telah melantik Pegawai Perlindungan Data dan Perwakilan Uni Eropa. Untuk melaksanakan hak anda mengenai Maklumat peribadi anda atau jika anda mempunyai apa-apa soalan mengenai Notis Privasi ini atau amalan privasi kami, sila isi borang ini, hantar e-mel kepada kami di [email protected], hubungi kami melalui tapak web kami, hubungi kami di 1-855-884-PAX8 (7298), atau tulis kepada kami di:

Perhatian: Pegawai Perlindungan Data
Pax8, Two the Distillery
2 Avon Street
Bristol BS2 0GR, UK
[email protected]

Perhatian: Perwakilan Uni Eropa
Pax8 Deutschland GmbH
Schumannstraße 27
60325 Frankfurt am Main
Germany
[email protected]

Apabila anda menghubungi kami, sila nyatakan negara dan/atau negeri yang anda tinggal.

Kami komited untuk bekerjasama dengan anda supaya mendapatkan penyelesaian yang adil bagi apa-apa aduan atau kebimbangan mengenai privasi. Walau bagaimanapun, jika anda percaya bahawa kami tidak dapat membantu dengan aduan atau kebimbangan anda, dan anda berada di Kawasan Ekonomi Eropah atau United Kingdom, anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang kompeten.  Jika anda bekerja atau tinggal di negara yang merupakan ahli Kesatuan Eropah atau yang berada di EEA, anda boleh mendapatkan butiran kenalan untuk pihak berkuasa perlindungan data anda yang sesuai di tapak web berikut.

North America

United States
English

Europe, Middle East, Africa

United Kingdom
English
Austria
Deutsch
Germany
Deutsch
Switzerland
Deutsch français
Belgium
français
France
français
Other Europe
English

Asia-Pacific

Australia
English
Other Asia-Pacific
English