Pax8-i privaatsusteatis

Dernière mise à jour – Février 2024

Lugege veel meie pühendumisest eraelu puutumatuse kaitsele

Teame, et hoolite oma isikuandmetest ja nende kasutamisest, ning soovime, et te usaldate Pax8-i teie isikuandmeid hoolikalt kasutama. See privaatsusteatis aitab teil mõista, milliseid isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ja mida me nendega teeme.

Meie privaatsusteatist lugedes pidage meeles, et see kehtib kõigi allpool määratletud Pax8-i ettevõtete kohta. Võtame teie privaatsust tõsiselt ja oleme alati täielikult pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Töötleme teie isikuandmeid ainult teie asukohapiirkonna privaatsusseaduste, sealhulgas aeg-ajalt jõustuvate asendavate õigusaktide järgi.

Oleme püüdnud hoida selle teatise võimalikult lihtsa, aga kui te ei ole tuttav selliste mõistetega nagu näiteks veebimajakad, IP-aadressid ja küpsised, lugege esmalt neid põhitermineid.

Teil on õigus olla vastu oma isikuandmete teatavale kasutamisele, sealhulgas teie isikuandmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil. Vaadake altpoolt, millised on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada.

Pax8, Inc. ja/või selle sidusüksused („Pax8”, „me”, „meie” või „ettevõte”) vastutavad teie isikuandmete töötlemise eest kooskõlas käesolevas privaatsusteatises kirjeldatuga, kui ei ole sätestatud teisiti, ja tegutsevad selliste isikuandmete vastutava töötlejana.

 

See privaatsusteatis ei kehti ulatuses, milles me töötleme isikuandmeid oma klientide ja partnerite nimel töötleja või teenusepakkuja rollis.

 

Meie sait võib aeg-ajalt sisaldada linke kolmandate osapoolte, meie partnervõrgustike, reklaamijate ja sidusettevõtete veebisaitidele. Pange tähele, et nendel veebisaitidel on oma privaatsusteatised ja et me ei võta endale mingit vastutust nende teatiste eest. Lugege neid teatisi enne, kui saadate neile veebisaitidele mingeid isikuandmeid.

See privaatsusteatis puudutab isikuandmete töötlemist Pax8-i poolt seoses järgmisega:

 

 • „partnerteenused”: mis tahes toodete ja teenuste pakkumine Pax8 poolt olemasolevatele ja potentsiaalsetele partneritele;
 • „tarnijateenused”: toodete ja teenuste pakkumine Pax8-ile tarnijate või teenuste poolt;
 • „külastajateenused”: vahendite, sealhulgas konverentsiruumide, kohtvõrgu (nt WiFi) ja muude asjakohaste vahendite ja teenuste pakkumine Pax8-i poolt mis tahes Pax8-i kontori külastajatele;
 • „värbamistegevus”: kandideerija või isiku isikuandmete esitamine (kas kandideerija või isiku enda või kolmanda isiku, näiteks värbamisagentuuri poolt) seoses Pax8-i töökohaga muul viisil kui Pax8-i tavapärase värbamisprotsessi kaudu;
 • „meie veebisaidi kasutamine”: isikuandmete töötlemine Pax8-i poolt seoses isikuandmete töötlemisega Pax8-i veebisaidil www.pax8.com, sealhulgas mis tahes isikuandmete töötlemine, mida veebisaidi külastajad võivad veebisaidi kasutamise kaudu edastada, kui nad registreeruvad uudiskirjade, ajaveebipostituste saamiseks, registreeruvad üritustele, kasutavad vestlusroboti või kasutavad meie kontaktvorme („veebisait”);
 • „meie elektrooniliste platvormide kasutamine”: isikuandmete töötlemine Pax8-i poolt seoses teenuste osutamisega meie turuportaali, Pax8-i platvormi ja/või muude elektrooniliste portaalide ja platvormide kaudu, mida me pakume või mille kasutamises oleme teiega kokku leppinud.

 

Isikuandmed, mida kogume otse teilt

 

Isikuandmed, mida kogume otse teilt, võivad muu hulgas sisaldada isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid, ametialast või tööhõivega seotud teavet, finantskontoteavet, äriteavet, visuaalset teavet ja teavet internetitegevuse kohta. Võime koguda sellist teavet järgmistes olukordades.

Olukorrad

Isikuandmete kategooriad

Kui ilmutate huvi meie teenuste kohta lisateabe saamiseks, taotlete kliendituge, kasutate meie funktsiooni „Võtke meiega ühendust” või muid selliseid funktsioone, registreerute meie veebisaitide kasutamiseks või teadete saamiseks, registreerute üritustele, veebiseminarile või akadeemiale, osalete kampaaniategevuses, kasutate meie tooteid ja teenuseid, laadite alla teatud sisu, olete kliendi palgal või olemasoleva Pax8-i kliendi klient ja/või partneriks meie toodetele ja teenustele, kus teie andmeid on meiega jagatud.

Kontaktandmed, näiteks teie nimi, ametinimetus, ettevõtte nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kasutajanimi ja parool ning muu teave, mida olete vabatahtlikult otsustanud jagada.

Kui registreerute partneriks

Teie kontaktandmed, makse- ja arveldusteave ning ametialane teave (sealhulgas teie ametinimetus, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress).

Kui osalete üritusel

Teie kontaktandmed, ametinimetus, ettevõtte nimi, ettevõtte e-posti aadress, telefoninumber, asukoht, toitumiseelistused, hädaabi kontaktandmed.

Kandideerite tööle 

Võime koguda mõningaid isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid ja ametialast või tööhõivega seotud teavet teie kandideerimisavaldustest meie karjäärilehel. Lisateavet selle kohta, millist teavet kogub Pax8 seoses kandideerimisavaldustega, vaadake Pax8-i töölekandideerija privaatsusteatist.

Kui loete meie veebisaite või e-kirju

Andmed teie seadme ja meie veebisaitide või e-kirjade kasutamise kohta (näiteks internetiprotokolli (IP) aadressid või muud identifikaatorid), mis võivad kvalifitseeruda küpsiseid, veebimajakaid või muid selliseid tehnoloogiaid kasutavateks isikuandmeteks (vt allpool jaotist 3).

Kui kasutate meie tooteid ja teenuseid või puutute nendega kokku

Andmed teie seadme ja meie teenuste kasutamise kohta logifailide ja muude tehnoloogiate kaudu, millest mõningad võivad kvalifitseeruda isikuandmeteks (sh kasutusandmed) (vt allpool jaotist 3).

Kui suhtlete meiega telefoni teel

Andmed, näiteks teie nimi, hääl ja muud isikuandmed, mida te vabatahtlikult jagate.

Kui külastate meie kontoreid

Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi, saabumise kellaaeg ja kuupäev, pilt või video (videovalvesalvestis).

Kui esitate meile vabatahtlikult teatud andmeid, näiteks täidate küsitluslehe, vastate küsimustikule või osalete muudes uuringutes

Andmed, mis te olete esitanud seoses sellise küsitlusega ning mis võivad kuuluda isikuandmete hulka ja isikuandmete erikategooriatesse, kuivõrd otsustate esitada neid vabatahtlikult.

Kui olete Pax8-i tarnija või teenusepakkuja (või tarnija või teenusepakkuja palgal)

Kontaktteave, makse- ja arveldusinfo.

 

Kui annate meile, meie teenusepakkujatele või meie sidusettevõtetele mingeid isikuandmeid, mis on seotud teiste isikutega, ning kinnitate, et teil on selleks voli, ja olete vajaduse korral saanud vajaliku nõusoleku ning tunnistate, et neid võidakse kasutada kooskõlas käesoleva privaatsusteatisega. Kui arvate, et teie isikuandmeid on meile valesti edastatud, või soovite kasutada oma isikuandmetega seotud õigusi, võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises 12 antud teavet.

Isikuandmed, mida kogume muudest allikatest

Kogume teie kohta teavet ka muudest allikatest, sealhulgas partneritelt, kellelt kogume või ostame isikuandmeid või kes annavad meile avalikult kättesaadavat teavet, mis võib sisaldada isikuandmeid. Võime selle teabe kombineerida teie esitatud isikuandmetega.

ReklaamIsikuandmed, mida kogume muudest allikatest kohandatud reklaamimise eesmärgil, hõlmavad isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid, ametialast või tööhõivega seotud teavet, haridusteavet, äriteavet, visuaalset teavet, teavet internetitegevuse kohta ning järeldusi eelistuste ja käitumise kohta. Kogume neid ettevõtte kontaktteabe, sealhulgas postiaadresside, ametinimetuste, e-posti aadresside, telefoninumbrite, kavatsusandmete (ehk kasutaja käitumise andmete), IP-aadresside, sotsiaalmeedia profiilide, LinkedIni URL-ide ja kohandatud profiilide kolmandatest isikutest pakkujatelt suunatud reklaamimise, asjakohase meilisisu edastamise, ürituste reklaamimise ja profiilide koostamise, sobivuse kindlaksmääramise ja kontaktandmete kontrollimise eesmärgil. See aitab meil ajakohastada, laiendada ja analüüsida oma andmeid, tuvastada uusi kliente ja luua rohkem kohandatud reklaame, et osutada teile huvi pakkuvaid teenuseid.

Täiendavad allikad Lisaks ülalmetatule kogume isikuandmeid järgmistest allikatest.

 • Teine teie organisatsioonis töötav isik, kes võib anda meile teie kohta isikuandmeid ja isikuandmete erikategooriaid sisaldada võivat teavet, kui nõustute selle edastamisega ja jagamisega, et saada teenuseid ja hinnata meie eesmärke, mis on seotud mitmekesisuse edendamisega meie müüjate hulgas.
 • Teave, mida kogume automaatselt teie teenusekasutuse põhjal. Kogume koos meie teenusepakkujatega teavet teie kasutatavate teenuste ja nende kasutamise kohta. See teave hõlmab IP-aadressi, seadme tüüpi, reklaami ID-d ja teavet teie teenusekasutuse kohta („kasutusteave”). Seda teavet kogutakse osaliselt küpsiste kasutamise kaudu. Kui kasutusteave sisaldab kehtivate seaduste kohaselt isikuandmeid või on kombineeritud isikuandmetega, arvame selle teabe käesoleva privaatsusteatise alusel isikuandme hulka.
 • Muudest allikatest kogutud teave. Saame isikuandmeid ka muudest allikatest, näiteks avalikest andmebaasidest, pettustevastastest asutustest, krediidiinfobüroodest, laenuandjatelt, ühisturunduspartneritelt ja sotsiaalmeedia platvormidelt, ning kombineerime neid teie kohta kogutava teabega. Kui me kombineerime sellist kolmandatelt isikutelt saadud teavet isikuandmetega, mida kogume otse teilt, käsitleme kombineeritud teavet isikuandmetena. Me ei vastuta kolmandatelt isikutelt saadud teabe täpsuse ega kolmandate isikute praktikate eest.
 • Automatiseeritud tehnoloogiad või koostoimed Kui suhtlete meie veebisaidiga, võime automaatselt koguda tehnilisi andmeid teie seadmete, sirvimistoimingute ja mustrite kohta. Kogume neid isikuandmeid küpsiste, serverilogide ja muude selliste tehnoloogiate abil. Samuti võime saada teie kohta tehnilisi andmeid, kui külastate teisi veebisaite, mis kasutavad meie küpsiseid. Lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiseloendit.

Kasutame tavalisi teabekogumisvahendeid, näiteks andmete kogumise tööriistu, küpsiseid, veebimajakaid, piksleid ja muid selliseid tehnoloogiaid, et koguda teavet, mis võib sisaldada isikuandmeid, kui sirvite meie veebisaite või teenuseid või vaatate meie saadetud e-kirju.

Seadme- ja kasutusandmed

Kui üksikkasutajad külastavad meie veebisaite, kogume teatud seadmeteavet. See teave võib sisaldada tuvastamist võimaldavaid andmeid, äriteavet ja teavet internetitegevuse kohta, näiteks IP-aadressi (või puhverserveri teave), teavet seadme ja rakenduse kohta, identifitseerimisnumbreid ja funktsioone, asukohateavet, teavet brauseri tüübi, pistikprogrammide, integratsioonide, internetiteenuse pakkuja, mobiilsideoperaatori, vaadatud lehtede ja failide, otsingute, viitava veebisaidi, rakenduse või reklaami, operatsioonisüsteemi, süsteemi konfiguratsiooni, reklaami- ja keeleeelistuste, teie kasutamisega seotud kuupäeva- ja kellaajatemplite ning veebisaitide külastuste sageduse kohta. Seda teavet kasutatakse käesoleva privaatsusteatise jaotises 4 sätestatud eesmärkidel.

Lisaks kogume teatud teavet meie toodete ja teenuste teiepoolse kasutuse kohta („kasutusandmed”). See teave võib sisaldada (i) tuvastamist võimaldavaid andeid, näiteks kasutaja ID-d, organisatsiooni ID-d, kasutajanime, e-posti aadressi ja kasutaja tüüpi, ii) äriteavet ja (iii) teavet internetitegevuse kohta, milleks on näiteks IP-aadress (või puhverserver), mobiilseadme number, seadme ja rakenduse identifitseerimisnumbrid, asukoht, keel, brauseri tüüp, internetiteenuse pakkuja või mobiilsideoperaator, kasutaja tegevus, näiteks vaadatud lehed ja failid, veebisaidi ja veebilehe koostoimed, sealhulgas otsingud ja muud teie tehtavad toimingud, operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon, süsteemi konfiguratsiooniteave, teie kasutamisega seotud kuupäeva- ja ajatemplid ning andmed selle kohta, milliseid meie tooteid ja tooteversioone te kasutate. Seda teavet kasutatakse käesoleva privaatsusteatise jaotises 4 täpsustatud eesmärkidel. Lisaks võime kasutada koondatud kasutusandmeid muudel sisemistel ärieesmärkidel, näiteks klientide täiendavate võimaluste tuvastamiseks ning klientide ja nende kasutajate nõudmiste täitmise tagamiseks. Pange tähele, et neid kasutusandmeid kasutatakse peamiselt iga sisselogiva kasutaja unikaalsuse tuvastamiseks (erinevalt konkreetsetest isikutest), välja arvatud juhul, kui see on rangelt nõutav isiku tuvastamiseks turvalisuse huvides või kui see on osa meie teenuse osutamisest klientidele.

Küpsised, veebimajakad ja muud jälgimistehnoloogiad meie veebisaidil ja meilisuhtluses

Kasutame selliseid tehnoloogiaid nagu veebimajakad, pikslid ja sildid eraldi või koos küpsistega, et koguda teavet meie veebisaitide kasutamise ja kohta ja selle kohta, kuidas reageeritakse meie e-kirjadele.

Kui külastate meie veebisaite, võime meie või võib volitatud kolmas isik paigaldada teie seadmesse küpsise, mis kogub teavet, sealhulgas isikuandmeid, teie võrgutegevuste kohta teatud aja jooksul ja eri saitidel. Küpsised võimaldavad meil jälgida kasutamist, näha sirvimiseelistusi ning parendada ja kohandada teie sirvimiskogemust.

Kasutame oma veebisaitidel nii seansipõhiseid kui ka püsiküpsiseid. Seansipõhised küpsised eksisteerivad ainult ühe seansi ajal ja kaovad teie seadmest, kui sulgete brauseri või lülitate seadme välja. Püsiküpsised jäävad teie seadmesse ka pärast brauseri sulgemist või seadme väljalülitamist. Küpsiseseadete ja -eelistuste muutmiseks mingi meie veebisaidi puhul klõpsake lehe jaluses olevat linki „Küpsise-eelistused“. Samuti saate hallata küpsiste kasutamist oma seadmes, kuid küpsiste keelamine võib piirata teie võimalust kasutada mõningaid funktsioone meie veebisaitidel ja teenustes.

Samuti kasutame oma veebisaitidel veebimajakaid ja piksleid. Näiteks võime turundusmeili paigutada piksli, mis teavitab meid, kui klõpsate meilis oleval lingil. Kasutame neid tehnoloogiaid oma veebisaitide ja turundusmeilide haldamiseks ja täiustamiseks. – vaadake lisateavet alloleva tabeli realt “Reklaamiküpsised”. Juhised meie turundusmeilide tellimisest loobumise kohta leiate allolevast jaotisest 9.

Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas me kasutame erinevaid küpsiste kategooriaid ja muid sellelaadseid tehnoloogiaid ning teie võimalusi nende tehnoloogiate andmekogumisseadete haldamiseks.

Küpsiste tüüp

Kirjeldus

Seadete haldamine

Hädavajalikud küpsised 

Hädavajalikud küpsised on vajalikud veebisaidi põhifunktsioonide jaoks. Mõni näide on veebisaidi edastamiseks vajalikud seansiküpsised, autentimisküpsised ja turvaküpsised.

 

Kui olete otsustanud end meie jaoks identifitseerida, võime teie brauserisse paigaldada küpsise, mis võimaldab meil teid veebisaitidele sisselogimisel unikaalselt tuvastada ning teie veebitehinguid ja taotlusi töödelda.

Kuna hädavajalikud küpsised on veebisaitide toimimiseks vältimatult vajalikud, ei saa neist küpsistest loobuda.

Toimivusküpsised

Need küpsised võimaldavad meil lugeda külastusi ja liikluse allikaid, et saaksime oma saidi toimivust mõõta ja parendada. Need aitavad meil teada saada, millised lehed on kõige populaarsemad ja kõige vähem populaarsed, ning näha, kuidas külastajad saidil liiguvad. Kogu teave, mis need küpsised koguvad, on koondatud ja seega anonüümsed. Kui te neid küpsiseid ei luba, ei saaa me teada, millal olete meie saiti külastanud, ega saa ka jälgida selle toimivust.

Toimivusküpsiste kasutamiseks vajame teie eelnevat nõusolekut. Küpsiseseadete ja -eelistuste muutmiseks, sealhulgas funktsionaalsete küpsiste puhul, klõpsake lehe jaluses olevat linki „Küpsise-eelistused“.

 

Et teada saada, kuidas oma brauseri seadete kaudu toimivusküpsiseid hallata, klõpsake siin.

Funktsionaalsusküpsised

Funktsionaalsusküpsised parendavad veebisaidi funktsioone, toimivust ja teenuseid. Mõni näide: küpsised, mida kasutatakse saidi liikluse analüüsimiseks, turu-uuringuteks kasutatavad küpsised ja küpsised, mille abil näidatakse reklaami, mis ei ole suunatud konkreetsele isikule.

 

Funktsionaalsusküpsiseid võidakse kasutada ka selleks, et parendada veebisaitide toimimist ja aidata pakkuda teile asjakohasemat suhtlust, sealhulgas turundusteateid. Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas meie veebisaite kasutatakse, sealhulgas seda, milliseid lehti kõige sagedamini vaadatakse.

 

Võime kasutada oma või kolmanda isiku tehnoloogiat kasutusteabe jälgimiseks ja analüüsimiseks, et pakkuda täiustatud ja asjakohasemat suhtlust ning jälgida meie reklaamide toimivust.

Funktsionaalsusküpsiste kasutamiseks vajame teie eelnevat nõusolekut. Küpsiseseadete ja -eelistuste muutmiseks, sealhulgas funktsionaalsete küpsiste puhul, klõpsake lehe jaluses olevat linki „Küpsise-eelistused“.

 

Et teada saada, kuidas oma brauseri seadete kaudu funktsionaalsusküpsiseid hallata, klõpsake siin.

Suunamis- või reklaamiküpsised

Reklaamiküpsised jälgivad tegevust veebisaitidel, et mõista vaataja huve ja suunata neile turundust.

 

Mõnikord kasutame oma või kolmandate isikute küpsiseid, et näidata teile oma toodete reklaame, mis meie arvates võivad teile kasutatavates seadmetes huvi pakkuda, ja jälgida meie reklaamide toimivust. Näiteks koguvad need küpsised teavet selle kohta, millist brauserit te meie veebisaite külastades kasutate.

 

Pax8 sõlmib lepinguid ka kolmandate isikute reklaamivõrkudega, mis koguvad IP-aadresse ja muud teavet meie veebisaitide veebimajakatest, meilidest ja kolmandate isikute veebisaitidelt. Reklaamivõrgustikud jälgivad teie veebitegevusi aja jooksul ja üle eri veebisaitide või muude võrguteenuste, kogudes teatud andmeid automatiseeritud vahendite, sealhulgas küpsiste abil. Need tehnoloogiad võivad teid erinevates kasutatavates seadmetes ära tunda. Kolmandate isikute reklaamivõrgustikega koostööd tehes nõuame, et need piirduksid oma andmetöötluses vaid sellega, mis on vajalik meile soovitud reklaamiteenuste pakkumiseks.

Suunamis- ja reklaamiküpsiste kasutamiseks vajame teie eelnevat nõusolekut. Küpsiseseadete ja -eelistuste muutmiseks, sealhulgas suunamis- ja reklaamiküpsiste puhul, klõpsake lehe jaluses olevat linki „Küpsise-eelistused“.

 

Meie praeguse küpsiste loendi leiate siit.

Reklaam, analüüsiteenused ja veebijälgimine

Pax8-il võib olla võimalus koguda teilt isikuandmeid veebivormide kasutamise, konverentsidel osalemise või jälgimisküpsiste kaudu. Pax8 võib neid andmeid kasutada või jagada kolmandate isikutega muu hulgas teile e-kirjade ja/või uudiskirjade saatmiseks, mille saamisega olete nõustunud, täiendava nõusoleku saamiseks teiega ühenduse võtmiseks või analüüsi tegemiseks, mida võime kasutada oma veebisaidi või teenuste täiustamiseks. Me ei müü isikuandmeid kolmandatele isikutele. Siiski võime edastada teie andmeid kolmandatele isikutele seoses kogu meie ettevõtte või selle osa müügiga. Lisaks võime teie kolmandatest isikutes partneritele anonüümselt edastada koondandmeid, et parendada nende pakutavaid teenuseid.

Pax8 võib edastada isikuandmeid ettevõttesiseselt või meie lepinguliste müüjate või konsultantide kaudu, kes võivad asuda teistes riikides. Enne seda võtame meetmeid tagamaks, et teie andmetele pakutakse asjakohaste andmekaitseseaduste ja Pax8-i sisepoliitikaga ette nähtud piisavat kaitset.

Kogume ja töötleme teie isikuandmeid (sealhulgas, kui see on seadusega lubatud, erikategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid) järgmistel eesmärkidel ja tugineme järgmistele õiguslikele alustele.

Eesmärk

Kirjeldus

Õiguslik alus

Meie veebisaitide (sealhulgas meie sotsiaalmeedialehtede) pakkumine

Töötleme teie isikuandmeid oma veebisaitide käitamiseks ja haldamiseks ning teile juurdepääsu ja taotletava sisu pakkumiseks.

Meie õigustatud huvi pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele veebisisu seoses meie teenuste pakkumise ja sellega seotud teabega

Meie veebisaitide täiustamine

Töötleme teie isikuandmeid, et analüüsida üldisi suundumusi ja suuta parendada meie veebisaitide kasutamise kogemust.

Meie õigustatud huvi pakkuda asjakohast ja hästi toimivat veebisaiti meie veebisaidi külastajate huvides

Meie veebisaitide turvalisuse suurendamine

Töötleme teie isikuandmeid, jälgides meie veebisaitide kasutamist ning kontrollides ja uurides tegevusi.

Meie õigustatud huvi suurendada oma veebisaitide ohutust ja turvalisust ning kaitsta oma ja teiste õigusi

Isikupärastatud reklaamide ja sisu näitamine

Töötleme teie isikuandmeid turu-uuringute läbiviimiseks, teile reklaamide näitamiseks, isikupärastatud teabe pakkumiseks meie kohta meie veebisaitidel ja väljaspool neid ning muu teabe isikupärastatud sisu pakkumiseks, mis põhineb teie tegevusel ja huvidel.

Meie õigustatud huvi reklaamida oma tooteid ja teenuseid vajaduse korral ulatuses, millega olete eelnevalt nõustunud

Vaadake jaotist 3, et saada teavet selle kohta, kuidas saate kontrollida oma isikuandmete Pax8-ipoolset töötlemist isikupärastatud reklaamide näitamiseks.

Külastajate registreerimine

Töötleme teie isikuandmeid, sealhulgas registreerimisteavet ja sellega seonduvat avaldamisele mittekuuluvat teavet, turvakaalutlustel.

Meie õigustatud huvi kaitsta oma kontoreid, töötajaid, külastajaid ja meie konfidentsiaalset teavet volitamata juurdepääsu eest

Üritustele registreerimise ja neis osalemise haldamine

Töötleme teie isikuandmeid, et planeerida ja korraldada üritusi või veebiseminare, millele olete registreerunud või kus osalete, muu hulgas teile nendega seotud teadete saatmiseks.

Lepingu täitmine või kui saame teie selgesõnalise nõusoleku

Meie töötajate, ürituste ja ruumide ohutuse ja turvalisuse tagamine

Töötleme teie isikuandmeid, kui see on vajalik, lähtudes võimalikust ohust meie töötajatele, üritustele või ruumidele.

Meie õigustatud huvi kaitsta meie töötajaid, üritusi ja ruume.

Teadete saatmine

Töötleme teie isikuandmeid, et saata teile turundusteavet, tootesoovitusi ja muud tehinguvälist teavet (nt turundusuudiskirjad, teleturunduse kõned, SMS või tõukemärguanded, teave meie toodete, uudiste või sündmuste kohta) enda ning meie sidusettevõtete ja partnerite kohta.

Meie õigustatud huvi otseturunduse läbiviimise vastu või juhul, kui olete andnud oma eelneva nõusoleku (vaadake allpool jaotist 9.3, et saada teavet selle kohta, kuidas saate kontrollida oma isikuandmete Pax8-ipoolset töötlemist turunduseesmärkidel)

Telefonikõnede salvestamine

Töötleme teie isikuandmeid muu hulgas telefonikõnesid salvestades (kooskõlas kehtiva seadusega), et hinnata klientide rahulolu, koolitada ja arendada töötajaid, kontrollida kõnede kvaliteeti ja täita halduseesmärke.

Kui kehtiv seadus seda nõuab, anname teile võimaluse kõne salvestamine keelata.

Nõusolek või meie õigustatud huvi säilitada kasutajatega peetavate telefonikõnede kõrge kvaliteet

Kontakti- ja kasutajatoe taotluste käsitlemine

Töötleme teie isikuandmeid, kui täidate e-kirja meie tugiaadressiga, kasutate meie vestlusrobotit või taotlete partnerite tuge pileti kaudu või kui võtate meiega ühendust muul viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, telefoni teel.

Vajalik lepingu täitmiseks või meie õigustatud huvi rahuldamiseks teie taotluste täitmisel ja teiega suhtlemisel.

Meie teenuste osutamine

Töötleme teie isikuandmeid, et täita teiega meie teenuste osutamise lepingut ja kehtivatest kasutustingimustest tulenevaid kohustusi.

Vajalik lepingu täitmiseks või meie õigustatud huvi rahuldamiseks oma teenuste osutamisel ja haldamisel

Teenuste toimivuse arendamine ja optimeerimine

Töötleme teie isikuandmeid teenuste arendamiseks, optimeerimiseks ja toimivuse parendamiseks.

Õigustatud huvi on arendada teenuseid ja tagada, et teenused toimivad kliendi ootuste kohaselt. Isikuandmete erikategooriate töötlemisel, kui andmesubjekt on isikuandmed ilmselgelt avalikustanud.

Isikupärastatud suhtluse pakkumine

Töötleme teie isikuandmeid teiega suhtlemise kohandamiseks.

Õigustatud huvi pakkuda partneritele ja klientidele oma klassi parimaid teenuseid

Meie kliendi- ja kasutajakontode haldamine

Töötleme teie isikuandmeid (sealhulgas kasutusandmeid) klientide ja kasutajakontode üldiseks haldamiseks, näiteks arveldamiseks, kliendikirjavahetuses, kliendisuhete haldamiseks, teie dokumentide värskendamiseks, teie asukoha jälgimiseks, et võtta teiega ühendust seoses kontoga – ja seda võlgade sissenõudmiseks (kui see on asjakohane).

Vajalik lepingu täitmiseks või meie õigustatud huvi rahuldamiseks kliendi- ja kasutajakontode haldamisel.

Pax8-i partnerluslepingu taotluse hindamine

Töötleme teie andmeid, et aidata väljastada Pax8-i partnerluslepingut.

Vajalik lepingu täitmiseks

Teis isikuandmete jagamine teenusepakkujatega, kui ostate toote või teenuse.

Aidata hallata sellist toodet või teenust ning teie ja teenusepakkuja vahelist suhet.

Vajalik lepingu täitmiseks

Meie turvalisuse säilitamine

Töötleme teie isikuandmeid (sealhulgas teie kasutusandmeid) Pax8-i turvalisuse tagamiseks, sealhulgas Pax8-i või tema teenuseid mõjutada võivate kahtlaste tegevuste, pettuste ja küberkuritegevuse uurimiseks, tuvastamiseks ja ärahoidmiseks.

Meie õigustatud huvi suurendada Pax8-i ohutust ja turvalisust üldiselt ning kaitsta meie ja teiste õigusi

Finantsaruandluse tegemine

Töötleme teie isikuandmeid (sh teie kasutusandmeid) finantsaruandluse jaoks.

Meie õigustatud huvi täita oma kohustusi, mis on seotud meie rahanduse aruandlusega

Ärilistel eesmärkidel, näiteks andmete ja suundumuste analüüsiks, audititeks, pettuste ennetamiseks ja meie äritegevuse laiendamiseks.

Töötleme teie isikuandmeid nõuetele vastamise, äriaruandluse ja äritegevuse laiendamise eesmärgil.

Õigustatud huvid

Turu-uuringuteks ja -analüüsiks ning statistika tegemiseks.

Et tõsta meie teenuste taset ja parendada tootepakkumisi ning võrrelda meie turu sobivust ettevõttena.

Õigustatud huvid

Veebiseminaaride, konkursside, programmide, koolituste, sertifitseerimiste või kampaaniate haldamine ja neis osalemine.

Töötleme teie isikuandmeid, kui registreerute veebiseminarile, konkursile, kampaaniale, koolitusele, sertifitseerimisele või programmi.

Nõusolek on vajalik lepingu täitmiseks või meie õigustatud huvide rahuldamiseks veebiseminaride, kampaaniate või koolituste korraldamisel

Maksete haldamine

Kui olete meile andnud finantsteavet, töötleme teie isikuandmeid selle teabe kontrollimiseks ja maksete kogumiseks ulatuses, mis on vajalik tehingu lõpuleviimiseks ja teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Vajalik lepingu täitmiseks

Pakkuda ülevaadet ja analüüsi meie klientidest

Töötleme teie isikuandmeid äripartnerite

huvides kas osana toodete või teenuste pakkumisest, mis aitab meil tooteid või teenuseid täiustada, või selleks, et hinnata või parendada oma äritegevust.

Õigustatud huvid

Seadusest tulenevate kohustuste täitmine

Töötleme teie isikuandmeid (sealhulgas kasutusandmeid), kui teeme koostööd avalike ja valitsusasutuste, kohtute või reguleerivate asutustega kooskõlas kehtivatest seadustest tulenevate juriidiliste kohustustega ulatuses, kus see koostöö nõuab isikuandmete töötlemist või avalikustamist meie õiguste kaitseks

Seadusest tulenev kohustus või meie õigustatud huvi kaitsta oma veebisaite või teenuste väärkasutuse või kuritarvitamise eest, kaitsta isiklikku vara või turvalisust, taotleda meile kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid ja piirata meie kahju, järgida kohtumenetlusi, kohtumäärusi või kohtuprotsesse, vastata seaduslikele taotlustele või läbi viia auditeid

 

Kui meil on seaduse või teiega sõlmitud lepingu alusel vaja koguda ja töödelda isikuandmeid ja te ei esita nõutud andmeid, ei pruugi me saada teiega sõlmitud lepingut täita.

Võime jagada teie isikuandmeid järgmiselt.

 • Teenusepakkujad
 • Pax8-i sidusettevõtted
 • Ürituse sponsorid
 • Partnerid
 • Kliendid
 • Kampaania sponsorid
 • Volitatud kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kes pakuvad meile IT- ja haldusteenuseid, mis aitavad meil pakkuda omateenuseid, sealhulgas meie CRM-süsteemi ja muude meie teenuste osutamisel kasutatavate tarkvaralahenduste pakkuja
 • Muud kolmandad isikud, kes töötlevad andmeid analüüsi ja suhtluse eesmärkidel, et aidata meil teenuseid pakkuda
 • Kolmandate isikute võrgud ja veebisaidid
 • Turundus- ja reklaamiteenuste pakkujad
 • Professionaalsed nõustajad, sealhulgas juristid, pankurid, audiitorid ja kindlustusandjad, kes pakuvad nõustamis-, pangandus-, õigus-, kindlustus- ja raamatupidamisteenuseid
 • Kolmandad isikud, kellele me võime otsustada müüa, üle anda või kellega ühendada osa oma äritegevusest või varadest või kui me võime püüda omandada teisi ettevõtteid või nendega ühineda

Meie võime koguda, edastada ja säilitada teie isikuandmeid Ameerika Ühendriikides ning seda võivad teha ka meie sidusettevõtted ja ülaltoodud jaotises 5 nimetatud kolmandad isikud, kes asuvad teistes riikides.

Seetõttu võidakse teie isikuandmeid töödelda väljaspool teie riiki või jurisdiktsiooni, sealhulgas kohtades, kus ei kehti Euroopa Komisjoni või teie kohaliku seadusandja või reguleeriva asutuse piisavusotsus ja mis ei pruugi tagada samasugust andmekaitse taset. Tagame, et teie isikuandmete saaja pakub piisaval tasemel kaitset ja turvalisust, näiteks sõlmides asjakohased vastastikused lepingud ja vajaduse korral lepingu tüüptingimused või alternatiivse mehhanismi andmete edastamiseks, nagu on Euroopa Komisjoni või teiste asjaomaste reguleerivate asutuste või seadusandjate poolt heaks kiidetud. Kui kehtiv seadus seda nõuab, jagame, edastame või säilitame teie isikuandmeid väljaspool teie jurisdiktsiooni ainult teie eelneval nõusolekul.

Meie veebisaidid ja teenused ei ole suunatud lastele. Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 13 aasta vanustelt lastelt. Me kogume 13–18 aasta vanuste laste kohta teadlikult isikuandmeid ainult juhul, kui oleme saanud vanemalt või eestkostjalt nõusoleku või kui selline kogumine toimub meiega sõlmitud eraldi kokkuleppel või kui laps külastab meie saite soovimatult või juhuslikult. Kui leiate, et oleme kogemata või tahtmatult kogunud alaealise isikuandmeid ilma asjakohase nõusolekuta, võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises 12 toodud teavet, ja me võtame meetmeid nende isikuandmete kustutamiseks oma süsteemidest.

Võime säilitada teie isikuandmeid aja jooksul, mis on kooskõlas kogumise algse eesmärgiga (vt eespool jaotist 4) või nii kaua, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Me määrame sobiva isikuandmete säilitamise aja töödeldavate isikuandmete hulga, olemuse ja tundlikkuse alusel, isikuandmete volitamata kasutamise või avaldamisega seotud võimaliku kahjuriski põhjal ning selle põhjal, kas suudame töötlemise eesmärgid saavutada muul viisil ja kohaldatavate juriidiliste nõuete (nt kehtivate aegumistähtaegade) alusel.

Pärast kehtivate säilitustähtaegade möödumist teie isikuandmed kustutatakse. Kui on andmeid, mida me tehnilistel põhjustel ei saa oma süsteemidest täielikult kustutada, rakendame asjakohaseid meetmeid selliste andmete edasise kasutamise takistamiseks.

Lisateabe saamiseks andmete säilitamisperioodide kohta võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises 12 antud teavet.

Teie õigused

Teil võivad kohalike andmekaitseseaduste kohaselt olla teatud õigused seoses teie isikuandmetega. Olenevalt kehtivatest seadustest võivad need õigused hõlmata järgmisi õigusi.

 • Juurde pääseda oma isikuandmetele, mida me hoiame
 • Saada lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme
 • Parandada ebatäpseid isikuandmeid ja, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki, tagada nende täielikkus
 • Oma isikuandmed kustutada või eemaldada
 • Piirata teie isikuandmete meiepoolset töötlemist
 • Edastada oma isikuandmeid võimaluse piires teisele vastutavale töötlejale
 • Olla vastu teie isikuandmete meiepoolsele töötlemisele
 • Loobuda teatud isikuandmete avaldamisest kolmandatele isikutele
 • Loobuda oma isikuandmete jagamisest reklaamide edastamiseks muudel kui Pax8-i veebisaitidel, rakendustes ja teenustes
 • Kui olete alla 16 aasta vana või mõnes muus asjakohastes jurisdiktsioonides privaatsuse tagamiseks nõutavas nõusolekuvanuses, lubada teatud isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele
 • Mitte nõustuda otsusega, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilide koostamisel, millel on õiguslik toime (“Automatiseeritud otsusetegemine”)
 • Oma nõusolek igal ajal tagasi võtta (kuivõrd me töötleme nõusoleku alusel), mõjutamata sellisel nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle nõusoleku tagasivõtmist
 • Mitte lasta end diskrimineerida ülalkirjeldatud õiguste kasutamise pärast.

Kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil või jagame neid kolmandate isikutega nende otseturunduse eesmärgil, saate igal ajal kasutada oma õigust sellisele töötlemisega mitte nõustuda, ilma et peaksite nimetama konkreetset põhjust.

Kuidas õigusi kasutada?

Oma õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises 12 antud teavet. Nende õiguste kehtestamiseks võidakse teie isikuandmeid töödelda. Püüame vastata kõikidele õigustatud taotlustele ühe kuu jooksul, kui seadusest ei tulene teisiti, ja võtame teiega ühendust, kui vajame teie taotluse täitmiseks või teie isiku kontrollimiseks teilt lisateavet. Võttes arvesse meile saabuvate taotluste keerukust ja hulka, võib selleks mõnikord kuluda rohkem kui kuu.

Mõningad registreeritud kasutajad võivad värskendada oma kasutajaseadeid, profiile, organisatsiooni seadeid ja üritustele registreerumisi, logides oma kontodesse sisse ja muutes oma seadeid või profiile.

Arveldusandmete värskendamiseks, konto kasutamise lõpetamiseks või isikuandmete ja muu kontoga seotud teabe tagastamise või kustutamise taotlemiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises 12 antud teavet.

Teie eelistused meiliturundusega seotud suhtluses

Kui töötleme teie isikuandmeid teile turundusteadete saatmiseks, saate reguleerida Pax8-i turundus- ja mittetehinguliste teadete saamist, klõpsates Pax8-i turundusmeilide allosas oleval lingil „Tühista tellimine“ või loobudes tellimisest siin.

Pange tähele, et turundusteadetest loobumisel saate endiselt olulisi praeguse meievahelise suhtega seotud äriteateid, näiteks teateid teie tellimuste või üritustele registreerimiste kohta, teenuseteateid või turvateavet.

Teie eelistused teleturundusega seotud suhtluses

Kui soovite, et teie telefoninumber lisataks meie ettevõttesisesesse teleturunduse registrisse Do-Not-Call, võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises 12 antud teavet. Lisage oma ees- ja perekonnanimi, ettevõte ja telefoninumber, mille soovite lisada meie registrisse Do-Not-Call.

Teise võimalusena võite meile teleturunduskõne ajal alati teatada, et te ei soovi enam turunduskõnesid saada.

Rakendame asjakohaseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid, et aidata kaitsta meie töödeldavate või kasutatavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise ning volitamata avaldamise või juurdepääsu eest.

Kuigi järgime isikuandmete kaitsmisel üldtunnustatud standardeid, pole ükski salvestus- või edastusviis 100% turvaline. Teie vastutate ainuisikuliselt oma parooli kaitsmise, seadmetele juurdepääsu piiramise ja pärast seansse veebisaitidest väljalogimise eest. Kui teil on küsimusi meie veebisaitide turvalisuse kohta, võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises 12 antud teavet.

Värskendame seda privaatsusteatist aeg-ajalt, et kajastada muutusi meie tavades, tehnoloogiates, juriidilistes nõuetes ja muudes tegurites. Kui me seda teeme, muudame ülaosas jõustumiskuupäeva. Kui teeme mingi olulise muudatuse, võime teile sellest enne uuenduse jõustumist teatada, näiteks postitades teate oma veebisaidile või võttes teiega otse ühendust või, kui kehtiv seadus seda nõuab ja see on võimalik, küsides nende muudatuste tegemiseks teie nõusolekut.

Soovitame teil see privaatsusteatis aeg-ajalt üle vaadata, et isikuandmete kogumise, töötlemise ja jagamisega kursis olla.

Pax8 on määranud endale andmekaitseametniku ja ELi esindaja. Isikuandmetega seotud õiguste kasutamiseks või kui teil on selle privaatsusteatise või meie privaatsustavade kohta küsimusi, palume täita see vorm, kirjutada meile e-posti aadressil [email protected], võtta meiega ühendust meie veebisaidi kaudu, helistada meile numbril 1-855-884-PAX8 (7298) kirjutada meile aadressil

Attn: Data Protection Officer
Pax8, Two the Distillery
2 Avon Street
Bristol BS2 0GR, UK
[email protected]

Attn: ELi esindaja
Pax8 Deutschland GmbH
Schumannstraße 27
60325 Frankfurt am Main
Germany
[email protected]

Kui võtate meiega ühendust, palume märkida, millises riigis ja/või osariigis te elate.

Oleme pühendunud koostööle teiega, et leida õiglane lahendus mis tahes kaebusele või privaatsusega seotud murele. Kui aga arvate, et me pole saanud teie kaebust või muret lahendada, ja asute Euroopa Majanduspiirkonnas või Ühendkuningriigis, on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.  Kui töötate või elate Euroopa Liidu liikmesriigis või EMP-s, leiate oma asjakohase andmekaitseasutuse kontaktandmed järgmiselt veebisaidilt.

North America

United States
English

Europe, Middle East, Africa

United Kingdom
English
Austria
Deutsch
Germany
Deutsch
Switzerland
Deutsch français
Belgium
français
France
français
Other Europe
English

Asia-Pacific

Australia
English
Other Asia-Pacific
English